Gretimi kaimai

    KAZLŲ RŪDA – miestas Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, 27 km į šiaurę nuo Marijampolės. Kazlų Rūdos savivaldybės ir seniūnijos centras, 4 seniūnaitijos. Yra Kazlų Rūdos miškų urėdija ir Kazlų Rūdos girininkija. Miestą iš rytų į vakarus kerta geležinkelis, padalindamas miestą į dvi, beveik lygias, dalis. Virš geležinkelio, 2006 m. atidarytas moderniausias Lietuvoje santvarinis pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtas viadukas. 2011 m. suremontuota Kazlų Rūdos geležinkelio stotis. Šiaurinėje miesto dalyje yra daugelis administracinių pastatų, ligoninė; pietinėje yra Miško muziejus, Kazlų Rūdos parkas. Miestą beveik iš visų pusių supa Kazlų Rūdos miškai, į pietryčius nuo miesto įkurtas valstybinis Kazlų Rūdos kraštovaizdžio draustinis. Valstybės saugomas 9 ha Kazlų Rūdos parkas. Apie 5 km į šiaurės rytus nuo miesto yra Kazlų Rūdos aerodromas, šalia jo – karinis Kazlų Rūdos poligonas. Stovi medinė Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (pastatyta 1925 m.), stogastulpis Kazlų giminės garbei (autorius Vytautas Aputis), paminklas tremtiniams. Yra paštas (LT-69083), miško muziejus (1983 m. jį atidarė Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija), miesto parkas (pradėtas kurti tarpukario iš jauno pušynėlio), tautodailės skulptūrų ansamblis. Kazlų Rūdos istorijos ištakos – 1744-ieji. Tais metais tokiu pavadinimu minimas kaimas, priklausęs Pilviškių parapijai.

        KAZLAI I (arba tiesiog Kazlai) – kaimas Kazlų Rūdos savivaldybėje,Kazlų Rūdos seniūnijoje,  į vakarus nuo Jūrės kaimo.

        Iš šiaurės rytų, išilgai kaimo teka Jūrės upė ir dalina jį į dvi dalis. Šiauriniame krante yra Vigainės ir kaimo kapinaitės, kuriose palaidoti pirmieji šio kaimo gyventojai Kazlai, Naumavičiai, Ambrasai.  Kaimą supa spygliuočių miškai: šiaurėje prieina Dambravinos miškas, pietuose – Guobiniškės miškas. Rytuose jis ribojasi su Jūrės, pietuose – su Mūriniškės kaimais. Skersai kaimą eina kelias iš Kazlų Rūdos į Bagotąją. Kita Kazlų Rūdos kelio atšaka bėga jau kairiuoju Jūrės upės pakraščiu į Bagotąją, Antanavą, Pilviškius. Pietiniu kaimo pakraščiu eina plataus geležinkelio bėgiai į Kybartus, Karaliaučių. Šiauriniu kaimo pakraščiu ėjo per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečių nutiesto siaurojo gelžkeliuko bėgiai iš Kazlų Rūdos per miškus į Raudonplynės, Kajackų, Novaraisčio durpynus.

       XVI a. gale iš Mozūrijos atsikėlęs bajoras Kazla čia įrengė deguto varyklą, aikštelę kelmams ir medžiams laikyti. Savo sodyboje pasistatė kalvę. Iš vietinių balų rūdos ėmė lydyti ir kalti geležį.

      XIX a. pab. – XX a. pradžioje kaime gyvenęs vokietis Adolfas Torkneris čia turėjo lentpjūvę ir vandens malūną ant Jūrės upės tvenkinio. Dabartinėje seno Kazlų Rūdos sąvartyno vietoje tuo laiku stovėjo žydo Erckės dervos gamykla, gaminusi terpentiną ir dervą.  Kaimo kryžkelėje buvo karčiama.

     1935 m. įkurta  Kazlų kaimo pradinė mokykla veikė iki 1973 metų. Tais metais visi šiaurinės kaimo dalies gyventojai (iki Jūrės upės) buvo priverstinai iškeldinti dėl miškuose įrengto karinio poligono, buvusios laukymės užaugo mišku.

KAZLIŠKIAI – kaimas Kazlų Rūdos savivaldybėje, 4 km į šiaurės rytus nuo Jūrės kaimo. Kazliškiai išsidėstę išilgai dirbtinio Jūrės tvenkinio ir tęsiasi iki kelio Kazlų Rūda – Pažėrai. Kaimą supa spygliuočių miškai – Marackų ir Runkių miškai. Išilgai kaimo eina vienintelis vietinės reikšmės 4,5 km ilgio kelias (be kietos dangos). Kazliškių kaime yra 29 sodybos, 72 gyventojai. 10 sodybų verčiasi žemės ūkiu, vidutinis ūkio dydis – 7 ha. Dalis gyventojų dirba mieste, dalis – užsiima netradiciniais kaimo verslais. Kiekvieną vasarą vyksta Tarptautinis Poezijos ir muzikos festivalis „Baltos Bardų Naktys“.

GULIONIŠKĖ – kaimas Kazlų Rūdos savivaldybėje, Kazlų Rūdos seniūnijoje  į šiaurės vakarus nuo Jūrės, įsikūręs abiejuose Judrės upelio krantuose, rytiniu galu besiremiantis į mišką. Prieškary Gulioniškėje gyveno dvylika ūkininkų ir penki mažažemiai. Dabar yra trys gyvenamos sodybos. Kaimo vidury buvo kapinaitės. 1973 metais kariniam daliniui iškeldinus kaimą, buvo užtvenkta Judrė, įruoštas vadinamasis „vododromas“, o tankų kelias nutiestas per pačias kapinaites. Beveik visi kaimo laukai užsodinti mišku.

MARACKAI – kaimas Kazlų Rūdos savivaldybėje, Kazlų Rūdos seniūnijoje, tarpmiškyje į pietryčius nuo Jūrės kaimo, kuriame prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo 3 sodybos. 2011 m. surašymo duomenimis Marackuose buvo 11 gyventojų.