Iš Kazlų filialo istorijos

Biblioteka  – tai kultūros visuma, kuri apima žinias, informaciją,
mokymą, bendravimą, tobulėjimą, patyrimą, moralę, teisę, meną.“

        1956 metų rugpjūčio 14 d. Kazlų Rūdos rajono vykdomasis komitetas Jūrės kaime įsteigė „Jūros“ kolūkio biblioteką, sujungus Jūrės ir Kazlų kaimo klubus skaityklas. Jūrės skaitykla minima jau 1946 metais, Jūrės kaimo pradinės mokyklos mokytojos Saliomijos Matijošaitytės prašyme perkelti dirbti į Kazlų Rūdą.  1956 metų rugpjūčio 14 d. data nustatyta pagal Kazlų kaimo klubo skaityklos, (buvusios Kazlų kaime, vokiečio Langės sodyboje), knygų perdavimo bibliotekai aktą. Biblioteka įsikūrė Algirdo Želeniako namuose. Bibliotekininke dirbo Magdelena Kairiūkštienė.   1957 m. ją pakeitė Algirdas Būga, buvęs II pasaulinio karo dalyvis, mokėjęs labai gražiai piešti.

       1958 m. kolūkis panaikinamas ir biblioteka pavadinama Kazlų kaimo biblioteka, perkeliama į pastatą, kuriame buvo salė ir priestatas, kur demonstruojami filmai (anksčiau buvo Solskių arklidės ir kluonas, vėliau nugriauta).  Bibliotekininke dirbo Janina Paltanavičiūtė, vėliau, nuo 1959 m. –  Bronė Kaminskaitė – Abramavičienė. 1962 metais, panaikinus Kazlų Rūdos rajoną, biblioteka tampa, pavaldi Kapsuko (dabar Marijampolės) bibliotekai. Nors dar ne kartą keitėsi bibliotekos pavaldumas, tačiau visada buvo puoselėjamos geros skaitytojų aptarnavimo tradicijos.

      1964 m. biblioteka perkeliama į buvusio Solskio vasarnamio pirmojo aukšto pora kambarėlių. Čia biblioteka buvo iki 1984 metų, kol persikėlė buvusį Jūrės SKMK administracinį pastatą, kuriame tuo laiku buvo ir bendrabutis, visų „baraku“ vadinamas. 1966 metais Bronė Abramavičienė perdavė biblioteką Birutei Ramanauskienei. Kazlų kaimo bibliotekoje Birutė dirbo iki 1986 metų.  1986 m. B. Ramanauskienė perduoda biblioteką Ritai Sliserienei.

     2000 metais įsteigta Kazlų Rūdos savivaldybė. Iki šiol buvusi Marijampolės rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Bibliotekų centro filialu biblioteka tapo Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos 9-uoju filialu. Tuo laiku pastatas, kur veikė biblioteka tapo avarinės būklės, laisvų pastatų kaime nebuvo. Kazlų kaimo biblioteka atsidūrė ant išnykimo ribos. Eilinį kartą pagalbos ranką ištiesė UAB“ Jūrės medis“ vadovai. Nuo 2002 m. iki šiol biblioteka yra įsikūrusi įmonės administraciniame pastate, renovuotose patalpose.

     2009 m. pabaigoje Kazlų kaimo biblioteką pasiekė projekto „Bibliotekos pažangai“ kompiuteriai, nemokamas internetas.

      2018 m. birželio 1 d. Kazlų Rūdos savivaldybės viešajai  bibliotekai ir jos padaliniams, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu, suteiktas  kraštiečio, garsaus tautosakininko, kraštotyrininko Jurgio Dovydaičio vardas.

    2020 metais Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos Kazlų filialą pasiekė nauji kompiuteriai vartotojams, daugiafunkcinis įrenginys, projektorius. Šis projektas įgyvendintas 2014 –  2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ lėšomis.

     Šiandien ši biblioteka yra svarbus informacijos, kultūros ir švietimo centras,  viešoji erdvė, skirta bendrauti, šviestis, lavintis, prasmingai leisti laisvalaikį. Gyventojai turi galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis, pvz., el. bankininkystės, savitarnos portalais, el. paštu ir kt., kurias teikia įvairios įstaigos.