Spaudoje

 KUPČINSKIENĖ, Ona. Ten, kur skambėjo „Bobų vasaros“ dangus… // Suvalkietis.- 2017, spalio 19, p. 3-5

 KUPČINSKIENĖ, Ona. Ten, kur skambėjo „Bobų vasaros“ dangus…[interaktyvus]. [žiūrėta 2018 sausio 25 d.] Prieiga per internetą: http://www.kazluruda.info/2017/10/ten-kur-skambejo-bobu-vasaros-dangus/5563  >.

SLISERIENĖ, Rita. Subatvakaris kapsų kieme [interaktyvus]. [ žiūrėta 2013 m. sausio 8 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.kazluruda.info/2013/12/09/subatvakaris-kapsu-kieme/ >.

SLISERIENĖ, Rita. „Šventė „Pavasario melodijos“ Jūrės kaime“ [interaktyvus]. [žiūrėta 2016 sausio 19 d.].Prieiga per internetą: <http://www.kazluruda.info/2015/04/20/svente-pavasario-melodijos-jures-kaime/ >. 

SLISERIENĖ, Rita. Pavasaris su Šekspyru // Suvalkietis.- 2016, balandžio 28, p. 5

SLISERIENĖ, Rita. Pavasaris su Šekspyru // Kazlų Rūdos laikraštis. – 2016, balandžio 30, p.2

SLISERIENĖ, Rita. Pavasaris su Šekspyru [interaktyvus]. [žiūrėta 2016 vasario 05 d.] Prieiga per internetą: <  http://www.kazluruda.info/2016/04/pavasaris-su-sekspyru/1287 >. 

SLISERIENĖ, Rita. Atšvaito diena Jūrės kaimo bendruomenėje [interaktyvus]. [žiūrėta 2016 vasario 05 d.] Prieiga per internetą: < http://www.kazluruda.info/2016/11/atsvaito-diena-jures-kaimo-bendruomeneje/3236 >.

SLISERIENĖ, Rita. Atšvaito diena Jūrės kaimo bendruomenėje [interaktyvus]. [žiūrėta 2016 vasario 05 d.] Prieiga per internetą: <  http://www.suduvosgidas.lt/atsvaito-diena-jures-kaimo-bendruomeneje/ >.

SLISERIENĖ, Rita. “Metų ratui apsisukus“. Kazlų kaimo biblioteka paminėjo 60 metų jubiliejų // Kazlų Rūdos laikraštis. – 2016, gruod. 10, p. 1,2

SLISERIENĖ, Rita. Metų ratui apsisukus // Suvalkietis. – 2016, gruodžio 15, p. 2

SLISERIENĖ, Rita. Metų ratui apsisukus [interaktyvus]. [žiūrėta 2016 vasario 05 d.] Prieiga per internetą: < http://www.kazluruda.info/2016/12/metu-ratui-apsisukus-kazlu-kaimo-biblioteka-paminejo-60-jubilieju/3496  >.

SLISERIENĖ Rita. Advento popietė „Juos lydėjo šventas jausmas“ [interaktyvus]. [žiūrėta 2019 sausio 24 d.] Prieiga per internetą:< https://www.kazluruda.info/2018/12/advento-popiete-juos-lydejo-sventas-jausmas/7819 >.

SLISERYTĖ, Agnė.  Jūrės kaimo bendruomenės nariai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymuose metinės [interaktyvus]. [žiūrėta 2020 sausio 30 d.] Prieiga per internetą: <https://www.kazluruda.info/2019/05/jures-kaimo-bendruomenes-nariai-dalyvavo-projekto-prisijungusi-lietuva-mokymuose/8436  >.

SLISERIENĖ Rita. Jūrės kaimo bendruomenės žygis dviračiais į Bebruliškę [interaktyvus]. [Žiūrėta 2020 rugpjūčio 24 d.]. Prieiga per internetą: < https://suduvosgidas.lt/jures-kaimo-bendruomenes-zygis-dviraciais-i-bebruliske/ >.     

 SLISERIENĖ, Rita. Prisiminė, kas buvo pamiršta// Suvalkietis. – 2019, spalio 5, p. 5

 SLISERIENĖ, Rita. Paminėtas garsus kraštietis// Suvalkietis. – 2019, gruodžio 5, p. 5

 SLISERIENĖ, Rita. Paminėtos Juozo Ardzijausko 90-osios gimimo metinės [interaktyvus]. [žiūrėta 2020 sausio 30 d.] Prieiga per internetą: < https://www.kazluruda.info/2019/11/paminetos-juozo-ardzijausko-90-osios-gimimo-metines/8852  >.