Kraštiečiai

Ardzijauskas Juozas

ARDZIJAUSKAS JUOZAS (1929 06 19 Kazlų k. Kazlų Rūdos sav. – 2002 08 10 Kaune, palaidotas Kauno Karmėlavos kapinėse) poetas, visuomenininkas.

      Gimė Kazlų kaime (Marijampolės rajone, dabar Kazlų Rūdos sav.) ūkininko šeimoje. Mokėsi Krūvelių pradžios mokykloje, vėliau Kazlų Rūdos vidurinėje. Jos nespėjo baigti, nes 1948 metais buvo areštuotas ir nuteistas, kratos metu saugumas konfiskavo du rankraštinius eilėraščių rinkinius. Juozas Ardzijauskas buvo nuteistas dešimčiai metų lagerio Sibire, penkeriems metams atimtos visos teisės.

      Po Stalino mirties Juozas Ardzijauskas buvo paleistas, į Lietuvą grįžo 1953 metais. Išlaikė abitūros egzaminus Pabaltijo geležinkelininkų Kauno vakarinėje vidurinėje mokykloje, per didelius sunkumus įstojo į Kauno politechnikos instituto vakarinį skyrių, kurį baigė 1963 metais, dirbo inžinieriumi įvairiose Kauno įmonėse.

      Pirmieji eilėraščiai spaudoje pasirodė 1988 metais, išleido tris eilėraščių rinkinius: „Tau, Tėvyne“ (1989), „Vilties erškėtis“ (1994) ir „Vakarės skliaute“ (1998).

http://www.grazitumano.lt/w/images/6/6b/C-Documents_and_SettingsJurgaDesktopmarmiene.jpg

LIUDVIKA LIETUVNINKAITĖ MARMIENĖ (1926 07 20 Kazlų k. Kazlų Rūdos sav. – 2019 01 05 Kaune, palaidota senosiose Kazlų Rūdos kapinėse) gydytoja, literatė.

        Gimė 1926 m. Kazlų kaime netoli Kazlų Rūdos. Mokėsi Kazlų Rūdos šešiametėje mokykloje, Rygiškių Jono gimnazijoje. Studijavo mediciną Vilniaus universitete. Gyveno Marijampolėje. 46 metus dirbo gydytoja (41 m. Marijampolės centrinėje ligoninėje).

       Eilėraščius rašyti ir deklamuoti pradėjo dar tebesimokydama gimnazijoje. Priklausė Marijampolės literatų klubui „Sietynas“ ir Lietuvos medikų literatų Vinco Kudirkos draugijai. Yra Šakių ir Pakruojo medikų ,,Poezijos pavasario“ laureatė.

      Eilėraščius spausdino vietinėje Marijampolės spaudoje (,,Suvalkietis“, „Sūduva“, „Savaitė“), Kanados „Tėviškės žiburiuose“, Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ almanachuose (1999-2004). Išleisti eilėraščių rinkiniai „Aš – pušis“ (2005); „Sidabrinė palaukė“ (2009) ir atsiminimų knyga apie gimtąjį Kazlų kaimą „Tėviškė – mano kraujo lašelis“ (2014).

 JONAS PLIOPLYS, ANDRIAUS (1900 05 24 Jūrės kaime, Višakio Rūdos valsčiuje, Marijampolės apskrityje – 1979 12 Antavilių senelių namuose. Palaidotas Antavilių kapinėse netoli Vilniaus. Kapas neišliko).

    5-ojo pėstininkų  Kęstučio pulko eilinis. 1919 metų lapkričio mėnesį už bolševikų fronte parodytą narsą apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę“.

Tarnybą baigė dėl ligos: amputuota mūšyje sužeista koja.

   1929 metais jam pripažintas kūrėjo –savanorio statusas ir įteiktas Savanorio medalis su liudijimu Nr. 4072. 1928 metais apdovanotas Nepriklausomybės medaliu.