Paslaugos

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos Kazlų filialas

Adresas:
Medelyno g. 4, Jūrės k.,
Kazlų Rūdos savivaldybė LT-69446

Kontaktai:
Telefonas: +370 343 95101,  +370 612 50442
El. pašto adresas: rita.sliseriene@kazlurudasvb.lt
Tinklalapis: http://www.kazlurudasvb.lt/

Darbo laikas: Pirmadieniais – Penktadieniais 14:00 – 18:00

NEMOKAMOS PASLAUGOS

  • Leidinių skolinimas į namus
  • Leidinių skaitymas bibliotekoje
  • Leidinių pristatymas į namus senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems
  • Bibliotekininkų konsultacijos
  • Kompiuterinio raštingumo mokymai
  • Internetas
  • Renginiai
  • Leidinių ir/ar jų kopijų užsakymas iš kitų bibliotekų – tarpbibliotekinis abonementas (vartotojas sumoka pašto išlaidas)

KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

(nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.)

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas, teikimo vieta Matavimo vienetas Įkainis, eurais
1 Vartotojo pažymėjimo, jo dublikato išdavimas Centrinė biblioteka, filialai Pažymėjimas 1,00 (vaikams iki 18 m., pensinio amžiaus, neįgaliems asmenims – nemokamai)
2 Dokumentų kopijavimas
2.1. Dokumentų kopijavimas juoda spalva Centrinė biblioteka, filialai A4 formato puslapis 0,05
A3 formato puslapis 0,10
2.2. Dokumentų kopijavimas įvairiomis spalvomis Centrinė biblioteka A4 formato tekstinio dokumento puslapis 0,40
A4 formato dokumento su paveikslėliais puslapis 0,70
A4 formato dokumento (paveikslėlio) puslapis 1,00
3 Dokumentų spausdinimas
3.1. Dokumentų spausdinimas juoda spalva
Centrinė biblioteka, filialai
A4 formato puslapis 0,10
3.2. Dokumentų spausdinimas įvairiomis spalvomis Centrinė biblioteka A4 formato tekstinio dokumento puslapis 0,40
A4 formato dokumento su paveikslėliais puslapis 0,70
A4 formato dokumento (paveikslėlio) puslapis 1,00
4. Dokumentų skenavimas
Centrinė biblioteka, filialai
A4 formato puslapis 0,10
5. Ilgalaikio materialiojo turto nuoma
5.1. Salės patalpos nuoma (118 m²)
Centrinė biblioteka
1 val. 10,00 (savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, ne pelno siekiantiems juridiniams asmenims nekomerciniams renginiams organizuoti – nemokamai)
5.2. Pasitarimų salės patalpos nuoma (20 m²)
Centrinė biblioteka
1 val. 2,00 (savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, ne pelno siekiantiems juridiniams asmenims nekomerciniams renginiams organizuoti – nemokamai)
6. Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą
Centrinė biblioteka
Siunta Pagal pašto paslaugų tarifus
7. Dokumentų įrišimas Centrinė biblioteka Iki 100 lapų 1,00
Daugiau kaip 100 lapų 1,50
8. Dokumentų laminavimas Centrinė biblioteka A4 formato lapas 0,60
A5 formato lapas 0,40
A6 formato lapas 0,30
9. Teksto rinkimas kompiuteriu Centrinė biblioteka, filialai A4 formato puslapis 1,00