Jūrės kaimo istorija

      Jūrė – kaimas Kazlų Rūdos savivaldybėje, prie Jūrės upelio. Jūrės kaimo seniūnaitijos centras. Jūrės kaimas prisišliejęs prie Kazlų Rūdos miesto šiaurės vakarų dalies. Iki 1973 kaimas buvo išsidėstęs abiejuose Jūrės upelio krantuose. Per kaimą iš pietų į šiaurę veda kelias į Višakio Rūdą, o iš šiaurės rytų į pietvakarius, beveik  lygiagrečiai Jūrės upei, per kaimą eina vieškelis, kuris jungia Kazliškių ir Kazlų kaimus. Šiaurėje ir šiaurės vakaruose prieina Dambravinos miškas, pietuose – Kazlų Rūdos miškas. Į šiaurės vakarus nuo Jūrės yra Gulioniškė, kurioje tarybiniais metais buvo rusų generolų slėptuvė.

      XIX a. kaime buvo 12 sodybų, tačiau pirmieji kaimo gyventojai turėjo čia įsikurti XVI a. antroje pusėje ar XVII a. pradžioje. Senųjų kaimo gyventojų liudijimu, prie tilto per Jūrės upę (kelyje Kazlų Rūda – Višakio Rūda) buvo geležies liejykla, kalvė. Be liejyklos, kalvės, lentpjūvės, mokyklos buvo ir karčiama, išnykusi tikriausiai jau XIX amžiaus pabaigoje. Ji buvo prie kryžkelės, prie kelio į Višakio Rūdą, dešinėje pusėje. Kitoje kelio pusėje, ant smėlio kalnelio – kaimo kapinaitės.

     Jūrės kaime nuo XIX  a. antrosios pusės iki Antrojo pasaulinio karo veikė garsi pramoninė lentpjūvė, bet istoriniuose šaltiniuose minima XX a. pradžia, kada  1909 m. vokietis Torkneris pastatė naują lentpjūvę.  1920 m. lentpjūvę nupirko broliai Joselis ir Salimonas  Solskiai ir Ch. Broidas. Po I pasaulinio karo šalia lentpjūvės buvo pastatytas malūnas, milo vėlykla ir aliejaus spaudykla. Lentpjūvės savininkams priklausė 2300 m. ilgio geležinkelis, kuriuo buvo atvežama žaliavos ir išvežama produkcija. Per eilę metų ši lentpjūvė išaugo į visame pasaulyje  žinomą klijuotos medienos gaminių įmonę UAB „Jūrės medis“. Kartu su įmonės plėtra išaugo ir gyvenvietė (1990 – 565 gyv.).

     1918 – 2012 m. kaime  veikė  Jūrės kaimo pradinė mokykla, nuo 1956 metų – Kazlų biblioteka, yra Kazlų Rūdos miškų urėdijos Bagotosios girininkijos būstinė ir medelynas, veikia keletas medienos apdirbimo ir  prekybos įmonių.