Bendruomenės istorija

       2002 metų pavasarį, Almanto ir Erikos Motiejauskų sodyboje Medelyno g. 12, Jūrės kaime, vyko renginys „Čia buvom, esam, būsim“. Į jį susirinkę aktyvūs kaimo gyventojai nusprendė kurti bendruomeninę organizaciją „Jūrės kaimo bendruomenė“. Tuo laiku kaimuose kūrėsi ir buvo įregistruotos pirmosios kaimo bendruomeninės organizacijos (Plutiškių, Bebruliškės, Antanavo), susijungusios į Sūduvos VVG tinklą, kurių pagrindinis tikslas – aktyvinti kaimo žmones, stiprinti pilietiškumą ir bendromis jėgomis pagerinti bendruomenės narių gyvenimo sąlygas. Pirmuoju Jūrės kaimo bendruomenės pirmininku buvo išrinktas Almantas Motiejauskas. Bendruomenė, kaip visuomeniniė organizacija, buvo įregistruota Registrų centre, patvirtinti įstatai, sutvarkyti bankiniai dokumentai, prasidėjo projektinės veiklos. Vienas pirmųjų vykdytų projektų buvo „Stipri ir sveika bendruomenė“.

       2007 – 2012 metais bendruomenės pirmininko pareigos patikėtos Jūrės kaimo pradinės mokyklos mokytojai Ginai Girdvainienei. Sumažėjus mokyklas kaime lankančių vaikų skaičiui, 2012 metais kaime mokyklos nebeliko ir iki šiol privačiame name glaudusis bendruomenė savo veiklą pradėjo  vykdyti buvusios mokyklos pastate, pagal su Kazlų Rūdos savivaldybe sudarytą panaudos sutartį.

      2012 m. visuotiniame bendruomenės susirinkime pirmininke išrenkama Loreta Urbštienė.

2012 – 2014 metais, vykdant projektą „Jūrės pastato – mokyklos remontas, pritaikant pastato erdves Jūrės kaimo bendruomenės viešiesiems poreikiams“ renovuojamas mokyklos pastatas, o įgyvendinant projektą „Jūrės kaimo aikštelės pritaikymas bendruomenės narių laisvalaikio užimtumui“ – sutvarkomas bendruomenės namų kiemelis, įrengiant mini sceną-pavėsinę, lauko treniruoklius bei vaikų žaidimo aikštelę. Didelis dėmesys skiriamas kaimo žmonių ir bendruomeniečių  sveikatinimui ir  užimtumui, vykdant „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ projektą.

      2014 – 2016 metais bendruomenės pirmininkės pareigas eina Vilija Matusevičienė. Bendruomenės namuose vyksta kultūriniai renginiai, kiemelyje rengiamos tradicinės Joninių ir Užgavėnių šventės. 2015 m. susiburia ir kūrybinę veiklą pradeda saviveiklinė Jūrės kaimo kapela „Medlieva“, vadovė D. Berteškienė.

      2016 m. Vilijai Matusevičienei pakeitus gyvenamąją vietą, bendruomenės pirmininke išrenkama bibliotekininkė Rita Sliserienė.

      2016 metais Jūrės kaimo bendruomenė parašė ir įgyvendino projektą “Senolių pėdas iki šiol jaučiu”. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas projektas buvo skirtas atnaujinti ir pagerinti Jūrės kaimo bendruomenės viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę, stiprinti bendruomenės regioninę ir vietos tapatybę, bendruomeninę veiklą, ugdyti tautinį pasididžiavimą savo krašto istorija. Projekto vykdymo metu, buvo išdrožtos medžio skulptūros, kurios papuošė Jūrės kaimo erdves, paruoštos ir sutvarkytos skulptūrų pastatymo vietos. 

    2017 metais Jūrės kaimo bendruomenė parašė ir įgyvendino projektą „Gyvenkime Sveikai“.  

    Eilę metų Jūrės kaimo bendruomenė  aktyviai dalyvauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos organizuojamame konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“ ir vykdo įvairius prevencinius renginius, skirtus ugdyti atsakingus kelių eismo dalyvius. 

     2019 m. kovo 21 d., Ežerėlyje, Kauno r. buvo apdovanotos konkurso „Eismo saugumas bendruomenėse 2018“ nugalėtojos. Jūrės kaimo bendruomenė konkurse užėmė III vietą ir laimėjo 350 eurų piniginį prizą.

      Šiuo metu bendruomenė vienija 75 narius, kurių pagrindinis tikslas – kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką sau ir ateinančioms kartoms.